internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  v  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie

 

  Eva Fuková

    fotografka

    5. 5. 1927 v Praze – 25. 11. 2015 v Praze

    1945 – 1950  AVU v Praze (V. Rada)

    žila v Německu a v USA a v Praze

 

 

 

                    

 

 

   

    Portfolio pěti fotografií, 20 x 25 cm:

    Plynová lampa, 1952; Zklamání, 1953; Zrcadlení, 1954; Michelangelovo ucho, 1955; Čas se zastavil, 1957
    rozebráno