internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  v  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie

 

 Petr Helbich

    lékař, fotograf a publicista

    5. 11. 1929 ve Frenštátě p. R.

    žije v Praze

 

 

                             

 

 

   

 

Smutná místa,  soubor sedmi černobílých číslovaných a autorem podepsaných fotografií  

z let 1998 až 2002 s úvahou autora, 16 x 20 cm, 20 souborů