internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  v  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie

 

  Richard Konvička

    malíř a grafik

    30. 4. 1957 v Praze

    1977 – 1983  AVU v Praze (J. Smetana)

    žije v Praze

 

 

 

 

                           

 

 

    Chodec s fialovouI, 2001, barevná litografie, 60 x 90 cm , náklad 55 tisků

    Modrý chodec, 2000, barevná litografie, 66 x 90 cm, náklad 50 tisků

    Žlutý chodec, 2001, barevná litografie, 66 x 90 cm, náklad 50 tisků

    Chodec, 2007, čtyřbarevná litografie, č.8/50, papír, 54,5(86) x 67(70,5) cm, sign. PD