internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  v  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie

 

  Oldřich Smutný

    malíř, grafik, scénograf

    17. 6. 1925 v Debří u Mladé Boleslavi – 1. 9. 2013 v Putimi

    1945 – 1950  VŠUP v Praze (J. Bauch) a PF UK

    1951 – 1954  divadelní fakulta AMU v Praze (F. Tröster)

    žil v Praze a v Putimi

 

 

 

                  

                                                                                                                                                                 a další...

 

    Pět suchých jehel,, 2000,  předmluva autora,  A 3, náklad 30 tisků