internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  v  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie  internetová galerie

 

  Adolf Zábranský

     malíř, grafik, ilustrátor

     29. 11. 1909 v Rybí u N. Jičína – 9. 8.1981 v Praze

     1929 – 1932  VŠUP v Praze (F. Kysela)

     1932 – 1935  AVU v Praze (W. Nowak)

     žil v Praze a v Prosenici na Sedlčansku

 

 

                   

 

   

                                                                                                                                       

 Ilustrace k Mahulena, krásná panna, 1982